Tyra von Zweigbergk (1973) är konstnär
och illustratör, verksam i Stovkholm.


Tyras bildvärld befolkas av egendomliga karaktärer som gestaltar ett slags generella känslotillstånd, där humor och absurditet är framträdande, men som även inbegriper undertoner av sårbarhet och mörker.

Tyra von Zweigbergk (1973) is an artist
and illustrator based in Stockholm.


Tyra's visual world is populated by peculiar characters who portray a kind of general emotional state, where humour and absurdity are prominent, but which also include undertones of vulnerability and darkness.

I utställningen Stygn har Tyra arbetat textilt, där hennes karaktäristiska tecknande tagit form genom nål och tråd. De broderade verken bildar en sinnesstämning, kanske ett rum,
en tillvaro. Grafiska tryck med mycket svärta möter upp det lågmälda i den tunna trådens linjer, och ett par färgsprakande gouachemålningar betraktar det hela från sin plats på väggen.


Det är det mjukt sköra och det hårda, det tysta och det mörka.Tyra von Zweigbergk (1973) är konstnär och illustratör. Hon arbetar just nu också på en roman som utkommer på Norstedts förlag våren 2023.


Utställningen är producerad med bidrag från Kulturrådet.

Through intuitive work, Tyra moves between the figurative and abstract expression, the two often also overlaps. Tension conditions in the interaction between object and colour are often of great importance. Exploration of techniques and materials is a key part, and through the creative process unexpected qualities in the works arise.

In the exhibition Stygn Tyra’s characteristic drawings has taken shape through needle and thread. Embroidered works evokes a mood, perhaps a room, an existence. Graphic prints with a lot of blackness meet the low-key in the lines of the thin thread, and a couple of colourful gouache paintings look at it all from their place on the wall.

It is the soft fragile and the hard, the quiet and the dark.

Tyra von Zweigbergk (1973) is an artist and illustrator based in Stockholm. She is currently also working on a novel that will be published by Norstedt's publisher in the spring of 2023.


The exhibition is produced with fundings from Kulturrådet.