1–18.12.2022

Stina

Löfgren

Bergets Öga

Stina Löfgren arbetar med bilder och med föremål. Hon är i grunden illustratör men arbetar också som formgivare och konstnär.


Tuschteckningen och den tecknade linjen är hennes främsta verktyg.


//////////////////////////////////////////


Stina Löfgren works with both images and objects. Trained as an illustrator, she works as a designer and artist as well.


The ink drawing and the drawn line are her main tools.

I utställningen Bergets öga visas nya verk i emalj som tillkommit i västerbottensfjällen och på Falu Emaljverkstad. Här gestaltas den flora och fauna som klättrar på bergets kropp och retar det att titta ditåt. Men berget är luttrat – det mesta förefaller obetydligt och berget slumrar oftast vidare. När dimman lägger sig drömmer det om tidigare invånare och de spår de gjort. Tiden går.


//////////////////////////////////////////////////////////////////////


The exhibition Bergets öga (The eye of the mountain) shows new work in enamel that were created at the Västerbotten mountains and the Falu Enamel Workshop. The colorful pieces depicts the flora and fauna that climb the body of the mountain and teases it to look there. Yet the mountains are tempered – most things seem insignificant and the mountain usually just slumbers on. When the fog settles, dreams of former inhabitants and the traces they left appears. Time passes on.

Stina Löfgren (f. 1980 i Vilhelmina) bor och arbetar i Stockholm och har en MFA från Konstfack. De senaste åren har Stina Löfgren haft uppdrag som sträcker sig från illustration, grafisk formgivning, inredning till offentlig utsmyckning.


Utställningen är genomförd med stöd av Kulturrådet och Stockholms Stad.


///////////////////////////////////////////////////////////////////////


Stina Löfgren (b. 1980 in Vilhelmina) lives and works in Stockholm and has an MFA from Konstfack. Recent years, Stina Löfgren has had commissioned work ranging from illustration, graphic design, interior design to public art. 


The exhibition is produced with financial support from the Swedish Arts Council and the City of Stockholm.