Hanna

Hedman

Omfamna

I utställningen ”Omfamna” visas objekt från Hanna Hedmans pågående projekt ”Becoming Nature” tillsammans med en för utställningen ny serie av broderade verk i textil och trä. I broderierna skildras en dimmig, långsam och upprepande vardag genom vattenytor och överväxta draperier. 


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


In the solo show "Omfamna" Hanna Hedman shows objects from her ongoing project "Becoming Nature" together with a new series of embroidered works in textile and wood, produced for the exhibition. The embroideries depict a foggy, slow and repetitive everyday life, seen through water surfaces and draperies overgrown by greenery.


Photo by Sanna Lindberg.

Hanna Hedman är konsthantverkare verksam i Bagarmossen, Stockholm där hon är del av kollektivverkstaden Svart. Hon är utbildad i USA, Nya Zeeland och Sverige. I sitt mångfacetterade konstnärskap blandar hon ofta fantasi med verklighet, konst och funktion i ett brett spann av tekniker. 


Utställningen är producerad med bidrag från Kulturrådet.


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Hanna Hedman is an artisan active in Bagarmossen, Stockholm, having her workshop at the collective workshop Svart. She is educated in the USA, New Zealand and Sweden. In her multifaceted artistry, she often mixes imagination with reality, art and function in a wide range of techniques.


The exhibition is produced with fundings from Kulturrådet.