August

Sörenson

Half Past True

Med leran och keramiken som material vill August Sörenson undersöka och ifrågasätta, med en blandning av humor och allvar. Bilder och former från serietidningarnas och leksakernas värld blandas med traditionellt keramiskt hantverk när han med ömhet gestaltar livets tillkortakommanden.


I utställningen Half Past True visas av ett antal föremål i keramik. På väggen: brända lertavlor med abstrakta, kladdiga, mönster. Bredvid tavlorna, organiska former med reliefer som för tankarna till arkitektur. Ytterligare objekt står på ett podium, vad som ser ut som halvfärdiga skulpturer, ansiktslösa byster och skyltar utan information. Gemensamt för alla dessa ting är att de är vagt bekanta men ändå främmande för oss.


Påhittat men ändå verkligt, på allvar men också på lek: Half Past True gestaltar det flyende ögonblicket i verkstaden då ingenting är definitivt utan alla möjligheter står öppna.


August Sörenson är född 1980 i Stockholm, utbildad vid bland annat Capellagården och Konstfack. Sedan 2017 bor och arbetar han på Öland, där han också undervisar på Capellagårdens keramikutbildning.


Foto Bertil Hertzberg.


Utställningen är producerad med medel från Kulturrådet och Stockholms Stad.

With clay and ceramics as a material, August Sörenson investigates and questions, with a mixture of humor and seriousness. Images and shapes from the world of comic books and toys are mixed with traditional ceramic craftsmanship as he tenderly portrays the shortcomings of life.


The exhibition Half Past True presents a number of ceramic objects. On the wall: burnt clay paintings with abstract, sticky, patterns. Next to the paintings, organic shapes with reliefs reminiscent of architecture. Additional objects stand on a podium, what look like half-finished sculptures, faceless busts and signs without any information.


Common to all these things is that they are vaguely familiar, yet unknown to us.

Invented but still real, serious but also playful: Half Past True portrays the fleeting moment in the workshop when nothing is definite, but all possibilities are open.


August Sörenson, born 1980 in Stockholm, was educated at Capellagården and Konstfack, among others. Since 2017, he lives and works on Öland, where he also teaches at Capellagården's ceramics education.


Photo by Bertil Hertzberg.


The exhibition is produced with fundings from Swedish Arts Council and The City of Stockholm.